Услуги

ПОЧИСТВАНЕ НА СЕПТИЧНИ ЯМИ, МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ И ДРУГИ

PARAPORT Ltd. притежава специализирани автомобили за почистване и хигиенизиране на различни по размери, и вместимост септични ями, изгребни ровове, каломаслоуловители, мазниноуловители и първични утаители на Локални Пречиствателни Станции . Благодарение на високотехнологичното оборудване,което притежаваме, обслужваме и резервоари, до които достъпът е затруднен.

ОТПУШВАНЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛИ

PARAPORT Ltd. е специализирана в отпушването и почистването на канали и канализационни мрежи от Ø50 до Ø1200 запушени с всякакъв вид наслоявания, наноси, мазнини, корени, бетон, битови, и строителни отпадъци посредством вода под високо налягане , отпушване на шахти и др. Нашите екипи от квалифицирани професионалисти, използващи високотехнологично оборудване ще Ви предоставят високо качество на обслужване на конкурентни цени.

ВИДЕО ДИАГНОСТИКА НА КАНАЛИ

PARAPORT Ltd. притежава високотехнологично оборудване за видеонаблюдение на канали,благодарение на което , нашите специалисти могат с абсолютна точност да локализират неуплътнените и дефектни участъци във Вашата канализационна мрежа или канал, както и вида и причината за затруднената проводимост на канала.Това може да са проникнали корени в канала, счупвания, пропаднали или разместени тръби. С помощта на съвременни, дистанционно-управляеми видео камери-роботи, с висока разделителна способност на обектива, се извлича информация, която се документира и архивира на електронен носител. На базата на извършената телевизионна инспекция, нашите експерти ще анализират получената информацията с откритите дефекти в канала и ще ви предоставят коректно написано становище с предложение за решаването на проблема.

ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ВиК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

PARAPORT Ltd. осъществява проектиране строителство и авторски надзор на ВиК мрежи и съоръжения.Нашите висококвалифицирани експерт-инженери с десетилетия опит в проектирането на водоснабдителни и канализационни системи,водоеми,пречиствателни и помпени станции ,ще изготвят в срок и според всички изискавания на българското и европейско законодателство всяка възложена им техническа задача. Участието им в многобройни местни и международни проекти по ОП „Околна среда” 2007 – 2013г. допринесе за експертния ни потенциал включително,и в проектирането по стандартите на Yellow and Red FIDIC.