Отпушване на канали|Профилактика на канали|Видеодиагностика на канали|Почистване на септични ями|Изграждане и ремонт на ВиК мрежи|Атрактивни цени

PARAPORT Ltd. е специализирана в отпушването и почистването на канали и канализационни мрежи от Ø50 до Ø1200 запушени с всякакъв вид наслоявания.

В партньорство с: